Suppy chain2 small

Supply Chain Management is een onderschatte factor bij producerende bedrijven. Het is niet glamorous – er zijn nauwelijks concrete meetpunten om de inspanningen te waarderen – maar het is de basis voor een goede planning in elk productie bedrijf.

 

Een goede Supply Chain verbetert het voorraadbeheer, beperkt incourant tot een minimum en maakt kapitaal vrij waar anders voorraden beslag op zouden leggen – zorg er daarom voor dat het op orde is! Essentieel voor  Supply Chain Management is de beheersing van de goederenstroom, wat weer grotendeels bepaald wordt door de inrichting van de belangrijkste bedrijfsprocessen. ERP systemen zoals SYSPRO en plannings-systemen zoals SIMATIC IT Preactor bieden een platform voor goede Supply Chain integratie, met:

Customer Relationship Management
Dit biedt de structuur om de relatie met klanten te ontwikkelen en te onderhouden. Individuele klanten en groepen worden onderscheiden op basis van hun bijdrage over de tijd en hun loyaliteit wordt verbeterd door de producten en de service beter op de wensen af te stemmen. Met uw  belangrijkste klanten verbetert u processen en elimineert u onnodige  schommelingen in de vraag en activiteiten die geen waarde toevoegen.
SYSPRO stelt bedrijven in staat klant-gerelateerd informatie te vergaren, te onderhouden en te verrijken wat leidt tot een betere klantrelatie met meer opbrengst en marge.

Supplier Relationship Management
Hier wordt vastgelegd hoe een bedrijf samenwerkt met zijn leveranciers. Net als bij Customer Relationship Management ontwikkelt en onderhoudt een bedrijf een nauwe relatie met een aantal van zijn leveranciers. Een goed Supplier Relationship Management zorgt voor het vastleggen van product en service afspraken en volgt die vervolgens om er voor te zorgen dat zowel het bedrijf als zijn leveranciers bij voortduring het voordeel hebben van de meest wenselijke handelsafspraken.

Customer Service Management
Biedt klanten directe toegang tot alle voor hen essentiële informatie. Geeft de terugkoppeling op de product en service afspraken en informeert over orders, transportdatums, beschikbaarheid, service acties, facturen, enz.. SYSPRO ERP beschikt over alle gegevens om uw klanten continue en juist te informeren.

Demand Management
Zorgt ervoor dat een bedrijf proactief op de vraag in kan spelen. SYSPRO biedt een geïntegreerde optie voor forecasting en synchroniseert vraag en aanbod om de flexibiliteit te verhogen en de schommelingen in de vraag te verminderen. Dit proces zou naast de historische verkoop informatie ook de klanten moeten betrekken. Daarnaast beïnvloeden trends en marketing acties de vraag.

Order Fulfilment
Dit houdt meer in dan verkooporders accepteren. Het omvat alle benodigde activiteiten om de vraag van de klant te bepalen en het bedrijf zo in te  richten dat het aan de vraag van de klanten kan voldoen tegen geminimaliseerde totale kosten. Dit vraagt afstemming van het bedrijf met leveranciers en klanten en een juiste interne organisatie. Het doel is één naadloos proces en een onverstoorde goederenstroom.

Manufacturing Flow Management
Dit proces omhelst alle activiteiten die nodig zijn om goederen in productie te verwerken en daarbij te beschikken over optimale productieflexibiliteit. Die flexibiliteit blijkt uit de mogelijkheid om in te spelen op een brede mix van producten op een redelijke termijn en tegen zo laag mogelijke kosten. Intern kan Simatic-IT Preactor, wat geïntegreerd is met SYSPRO, u optimalisatie bieden. De planning gaat daarbij verder dan alleen de fabriek maar zal de hele Supply Chain erbij moeten betrekken.

Product Development en Commercialisatie
Dit proces biedt de structuur voor het ontwikkelen en in de markt zetten van producten in samenwerking met klanten en leveranciers. Het team dat aan de product development en commercialisatie werkt zal samenwerken met Customer Relationship Management om al dan niet uitgesproken wensen van klanten te onderkennen. Voor de materialen zal de samenwerking met Supplier Relationship Management en de leveranciers essentieel zijn en in productie bepalen de gekozen technologieën mede de mogelijkheden voor flexibiliteit.

Returns Management
Dit betreft de Supply Chain processen die betrekking hebben op product retouren, reverse logistics, retour emballage en verpakkingsmaterialen. Correct opgezette processen stellen het management in staat de retourstromen van producten efficiënt te beheren, maar ook om inzicht te krijgen in het voorkomen van ongewenste retouren en herbruikbare materialen als pallets en containers goed te beheren.

Suppy chain2