De modules van ERP Syspro

De modulaire aard van de Syspro software staat garant voor schaalbaarheid en flexibiliteit. U kunt kiezen uit exact de functies die u nodig hebt om uw grip op uw bedrijfsvoering en de operationele efficiëntie te vergroten. De aanpak van Syspro zorgt voor lage “total ownership” kosten. U kunt zo beschikken over een uiterst betaalbare ERP modules / oplossing die de verbeterde productiviteit en kostenbesparingen biedt waar deze moderne economie en nieuwe markten om vragen.

Planning

De planningsopties van Syspro zijn breed in functionaliteit en hebben daarbij de noodzakelijke diepgang om al uw wensen op het gebied van de bedrijfsplanning in te vullen. De software biedt onder meer mogelijkheden voor strategische planning, budgettering op de lange termijn, planning van de benodigde materialen en optimalisatie van de voorraden. Daarnaast kunt u een prognose van de toekomstige vraag opstellen op basis van de verkoophistorie. De geavanceerde planningsmodules bieden tevens ondersteuning bij het opstellen van een korte termijn fabrieksplanning tegen eindige capaciteit (productie schedule), indien gewenst met een directe koppeling tijdens de invoer van verkooporders.

Met Advanced Planning & Scheduling biedt Syspro een oplossing voor de planningsprocessen en de optimalisatie van de orders. Advanced Planning & Scheduling vergroot uw productiecapaciteit en dicht de kloof tussen het management en de werkvloer. Managers krijgen de beschikking over waardevolle, real-time informatie over de activiteiten op de werkvloer in combinatie met een geavanceerde functionaliteit voor planning en kwaliteitscontrole.

Download PDF

Deze module biedt uw organisatie een overzicht van de geplande omzet en kosten voor een bepaalde periode op basis van de verwachte bedrijfsprestaties.

Download PDF

Met Syspro Factory Scheduling kunt u uw productieprocessen tot in het detail plannen. Daarbij kunt u rekening houden met eventuele capaciteitsbeperkingen in uw fabrieksomgeving. U kunt kiezen uit drie oplossingen, variërend van de eenvoudige Graphical Planning Board tot de uiterst geavanceerde Advanced Scheduler. Deze laatste planningsoplossing wordt geclassificeerd als Advanced Planning and Scheduling (APS)-systeem.de omzet en kosten voor een bepaalde periode op basis van de verwachte bedrijfsprestaties.

Download PDF

De Syspro module “Inventory Families and Groupings” is een onmisbare optie voor organisaties die zich bezighouden met vraaggestuurde productie. Het systeem levert alle informatie die nodig is voor een effectieve berekening van de materiaalbehoeften (MRP). U krijgt de beschikking over tools waarmee u voorraadeenheden (SKU’s) kunt onderverdelen in productfamilies en groepen van vergelijkbare artikelen. Dit biedt u een helikopterview over uw voorraden, zodat u verkoop prognoses kunt opstellen en de kwaliteit van uw prognoses kunt meten.

Download PDF

Met Syspro “Inventory Forecasting” kunt u automatisch of handmatig prognoses opstellen op basis van de verkoophistorie. Daarnaast krijgt u de beschikking over tools waarmee u de kwaliteit van uw prognoses kunt meten. De module maakt gebruik van forecasting algoritmen om de toekomstige omzet te voorspellen op basis van de historische vraag. Inventory Forecasting biedt u daarnaast de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de producten te identificeren die de grootste waarde voor uw onderneming vertegenwoordigen, gemeten naar omzetwaarde, brutowinst, verkoopkosten, omzetvolume of populariteit.

Download PDF

De Syspro module “Inventory Optimization (IO)” voorziet u samen met Inventory Forecasting, Inventory Families and Groupings en Requirements Planning van de tools en processen die nodig zijn om te waarborgen dat er altijd voldoende voorraad aanwezig is, op de juiste locatie en op het juiste moment.

Download PDF

Syspro Requirements Planning gebruikt de aanbod- en vraagverwachting als uitgangspunt om u te helpen met het opstellen van realistische planningen voor uw productieproces, inkoopproces en de levering van goederen. De oplossing geeft daarnaast de capaciteitsbeperkingen aan en optimaliseert de voorraadniveaus, ook als u met meerdere locaties en magazijnen werkt.

Download PDF

Het uitvoerende en operationele niveau

Vanuit het hart van de ERP-oplossing wordt de volledige controle geboden tijdens de uitvoerende en operationele werkzaamheden in uw bedrijf. Dit betreft het complete verkoop- en distributieproces en tevens inkoop en leveranciersbeheer. Vanzelfsprekend biedt Syspro verder alle functionele diepgang die producerende bedrijven nodig hebben, van het beheer van stamgegevens tot geavanceerde mogelijkheden voor magazijn- en kwaliteitsbeheer.

Syspro crediteurenbeheer verbetert uw cashflow en stelt u in staat om nauwe banden te onderhouden met uw leveranciers door een snel, nauwkeurig en efficiënt beheer van de verwerking van facturen, betaling van rekeningen en analyse van onkosten en relevante kortingen. Crediteuren beheer biedt efficiënte mogelijkheden voor het vastleggen van aankopen en facturen van leveranciers in combinatie met functionaliteit voor het verdelen van kosten.

Download PDF

Syspro debiteurenbeheer optimaliseert de cashflow. De informatie over uw klanten wordt systematisch verzameld en getoond, wat u helpt om vorderingen op tijd te innen. Daarnaast biedt debiteuren beheer u effectieve rapportage mogelijkheden. Verder optimaliseert deze functie uw dienstverlening aan klanten door contactgegevens up-to-date te houden, de mogelijkheid te bieden om relevante opmerkingen toe te voegen en gedetailleerde informatie inzake het kredietbeheer aan te reiken.

Download PDF

Met de module “Advanced Quality Management (AQM)” kunt u deze essentiële processen en procedures in het Syspro-systeem onderbrengen. U kunt daarbij kwaliteitscontroles definiëren en laten getriggerd worden als aan bepaalde condities in Syspro wordt voldaan. Deze kwaliteitsprocedures kunnen automatisch specifieke informatie voor u vastleggen, verwerken en rapporteren.

Download PDF

De Syspro module “Advanced Warehouse Management (AWM)” zorgt ervoor dat materiaal zich op de juiste locatie bevindt, precies op tijd op de werkvloer wordt aangeleverd en accuraat wordt verzameld voor levering aan de klant. U kunt krachtige regels invoeren voor de levering van goederen op ‘just in time’-basis en voor de volgordebepaling van de inhoud van elke vracht (planning van de wagenlading).

Download PDF

Met Syspro “Bill of Materials” kunt u de complete stuklijst/receptuur vastleggen. Het biedt u een accurate kostenprognose, aan de hand waarvan u de productiekosten kunt bewaken. De volledige stuklijst wordt daarbij gebruikt als basis voor de materiaal- en capaciteitsplanning, het beheer van de activiteiten op de werkvloer en de nacalculatie. U kunt verder specifieke varianten creëren van geproduceerde of geassembleerde producten en ‘what if’-analyses uitvoeren.

Download PDF

De Syspro module “Blanket Sales Orders” biedt een effectieve oplossing voor het vastleggen van contracten tussen de producenten van producten en hun leveranciers. Het biedt ondersteuning voor raamorders met meerdere uitgiftedatums en afroeporders in combinatie met cumulatieve voortgangsbewaking.

Download PDF

Syspro “Counter Sales” bevordert de verkoop van over-the-counter producten door een efficiënte afhandeling van directe betalingen. Dit ondersteunt u bij de rechtstreekse verkoop van goederen vanuit voorraad aan uw klanten. Dit alles vindt direct op uw bedrijfslocatie plaats en regelt de directe voorraadtoewijzing en betalingsafhandeling.

Download PDF

Syspro “Engineering Change Control” helpt u om effectiever om te gaan met technische wijzigingen van uw producten en/of de daaraan gerelateerde data. Hiertoe reikt de oplossing u een aanpasbare workflow, regelen en processen aan. Engineering Change Control kan de papierstroom die verband houdt met wijzigingen van het productontwerp naar behoefte aanvullen of vervangen. De archiveringsfunctie biedt u de mogelijkheid om eerdere versies/revisies van product en documentatie op te vragen.

Download PDF

Syspro “Factory Documentation” optimaliseert het de werkzaamheden in de fabriek door de medewerkers van duidelijke en nauwkeurige productiedocumentatie te voorzien. Uw productiepersoneel krijgt daarmee optimaal inzicht in de te verrichten taken en benodigde materialen.

Download PDF

Syspro “Inventory” zorgt voor een betere dienstverlening aan uw klanten en biedt u de perfecte mogelijkheden voor voorraadbeheer, wat zorgt voor de optimale voorraadniveaus. Deze functie vormt de kern van de boekhouding-, distributie- en productiefunctionaliteit van Syspro. De module Inventory is geïntegreerd met alle belangrijke systeem functies en biedt flexibele mogelijkheden voor voorraadrapportage. Syspro Inventory legt alle voorraadbewegingen vast en geeft u daarin volledig inzicht.

Download PDF

Syspro “Landed Cost Tracking (LCT)” biedt u inzicht in het verloop van het importproces van goederen en alle gerelateerde kosten. Dit betreft de aanvoer, de inkoop en het transport en de opslag tot aan de uiteindelijke verkoop van goederen, inclusief inklaring, verzekering, etc.. Zo krijgt u grip op alle gerelateerde kosten en kunt de optimale leverprijs bepalen. Met Landed Cost Tracking kunt u partijen geïmporteerde goederen volgen, de voortgang bewaken en een betrouwbare inschatting maken van de totale kosten om die af te zetten tegen de opbrengst.

Download PDF

Syspro “Lot Traceability” optimaliseert uw kwaliteitscontrole door van de verbruikte goederen bij te houden welke partijen met welke eigenschappen zijn gebruik. Deze Tracking en Tracing biedt u complete bewaking van de goederen vanaf hun ontvangst via de productie, assemblage, inspectie, opslag tot uiteindelijk de distributie naar de klant. Het systeem ziet toe op de kwaliteitsborging en houdt tevens de houdbaarheid van producten bij. Door Lot Traceability bent u ook in staat op efficiënte manier een terugroepactie to doen als dat noodzakelijk mocht blijken.

Download PDF

Syspro “Point of Sale” maakt deel uit van Syspro Retail. Deze geïntegreerde toepassing omvat een brede reeks van applicaties die op uiterst flexibele wijze voorzien in al uw wensen op het gebied van uw winkelactiviteiten, de verwerking van aanbestedingen en voorraadcontrole. Dit stelt u in staat om zowel uw winkelpersoneel als uw klanten een plezierige uitstekende oplossing te bieden. Deze schaalbare, web-based oplossing is speciaal ontwikkeld om te voorzien in alle klantgerichte ‘front end’-activiteiten van uw bedrijf.

Download PDF

De Syspro Product Configurator biedt een uitgebreid pallet aan configuratiemogelijkheden waarmee u uw aanbod voor uw klanten op gecontroleerde, kostenefficiënte en gebruiksvriendelijke wijze kunt optimaliseren. De oplossing stelt producenten in staat om zich van de concurrentie te onderscheiden door hun productaanbod tot in het detail aan te passen aan de specificaties van klanten. Syspro Product Configurator minimaliseert configuratiefouten en reduceert de noodzaak van tussenkomst door experts bij routinematige transacties.

Download PDF

Inkoop orders vormt een integraal onderdeel van de distributie- en productiefunctionaliteit van Syspro. Dit stelt u in staat om de kwaliteit, nauwkeurigheid, doorlooptijden en inkoopkosten te bewaken en de leveranciersprestaties tot in detail te analyseren.

Download PDF

Syspro “Quotations” biedt flexibele mogelijkheden voor het maken van offertes met allerlei aanbiedingen voor artikelen, zowel van voorraad als nieuwe of aangepaste producten voor bestaande klanten en voor prospects. De kracht van het systeem wordt duidelijk zodra een of meerdere voorraaditems specifiek voor een bepaalde klant moeten worden vervaardigd. In dat geval kunt u ter ondersteuning direct een kostenraming opstellen. Zo’n raming kan speciale klantspecifieke opties bevatten, waarvoor eveneens een kostenraming kan worden opgesteld, enzovoort.

Download PDF

Syspro “Verkoopretouren” biedt een even eenvoudige als efficiënte methode om de processen rondom het retourneren en inruilen van goederen door klanten te beheren. U profiteert van optimaal overzicht en de mogelijkheid om goederenstromen te bewaken tot het moment waarop de transactie wordt voltooid.

Download PDF

Syspro “Sales Orders” optimaliseert de klantenservice door een snelle en efficiënte verwerking van bestellingen en een snelle en nauwkeurige uitvoering. Deze module maakt het verkoopproces extra efficiënt door rechtstreekse toegang te bieden tot informatie over de beschikbaarheid van producten, prijzen en producten die ter vervanging kunnen dienen, enz.. Syspro “Sales Orders” vormt het hart van de verkoop- en distributiefunctionaliteit van Syspro.

Download PDF

Syspro “Trade Promotions” biedt u uitgebreide functionaliteit voor een efficiënt beheer van uw promoties en acties. De module maakt het makkelijker verkopen te koppelen aan promoties, vergroot de nauwkeurigheid en verbetert de winstgevendheid. Trade Promotions biedt u daarnaast een duidelijk overzicht van de pareto-verdeling, prognoses, voorraden en verkoopgegevens. Dit geeft u direct inzicht in het effect van promoties en de meest geschikte producten voor speciale acties, zoals nieuwe producten, artikelen die onder een nieuw merk worden aangeboden of goederen die de vervaldatum naderen.

Download PDF

Met Syspro “Work in Progress” kunt u de productiekosten minimaliseren door een efficiënte inzet van uw productiemiddelen. De oplossing biedt u de mogelijkheid om de kosten van lopende werkopdrachten nauwkeurig in het oog te houden door bewaking van het materiaal, de arbeidskosten en het verbruik van machines en tools tijdens het productieproces. Work in Progress biedt u daarnaast de bewaking om de performance op de werkvloer.

Download PDF

Managementinformatie en mogelijkheden van beheer

Syspro Management Solutions legt de basis voor een succesvol Supply Chain management. Het pakket biedt u optimaal inzicht in uw bedrijfsactiviteiten en de mogelijkheid om de operationele en Supply Chain kosten te reduceren, uw besluitvormingproces te verbeteren en sneller te voorzien in de behoeften van klanten en leveranciers. Met Management Solutions kunt u uw bedrijfsplannen aanpassen aan het bredere economische klimaat. Groeiende ondernemingen kunnen daarmee de planning en het beheer van hun bedrijfsprocessen optimaliseren om hun positie binnen hun doelmarkten te versterken.

Met Syspro Activity Based Costing (ABC) kunt u de kosten die verband houden met de inkoop, productie en verkoop van artikelen in kaart brengen en effectief doorberekenen. Dit stelt u in staat om de winstgevendheid van uw producten nauwkeuriger te berekenen. Alle overheadkosten worden geregistreerd en gerelateerd aan de producten door kostenelementen te koppelen aan bv de inkoop, productie of verkoop transacties. ABC is niet de zoveelste methode voor het bepalen van de voorraadkosten (bijv. gewogen gemiddelde, FIFO, LIFO, standaardkostprijs en actuele kostprijs), maar biedt u een nieuwe manier om deze kosten te toe te wijzen.

Download PDF

Syspro Vaste activa biedt real-time informatie over de waarde van alle activa binnen uw organisatie. Het systeem houdt de afschrijvingen en actuele waarde van activa bij en brengt de opbrengsten en kosten van uw bedrijfsactiva in kaart, zodat u snel en efficiënt hun restwaarde kunt bepalen.

Download PDF

Met de Kasboek module van Syspro kunt u uw liquide middelen efficiënt beheren. Openstaande verplichtingen en verwachte ontvangsten worden  op basis van de beschikbare informatie gelinkt met de banktransacties, de betaalde en ontvangen bedragen. Syspro kasboek maakt deel uit van de financiële analyse functionaliteit van Syspro, die managers de mogelijkheid biedt om prognoses op te stellen en financiële ‘what if’-analyses uit te voeren.

Download PDF

Met Syspro Contact Management kunt u een schat aan informatie verzamelen over zowel de medewerkers binnen uw organisatie en de mensen met wie u zaken doet. Dat geldt niet alleen voor klanten en leveranciers in Syspro, maar ook voor zakelijke relaties met potentiële klanten (prospects), consultants, concurrenten enzovoort.

Download PDF

Binnen Syspro is software geïntegreerd voor documentbeheer en beeldverwerking. Zo kunt u al uw zakelijke documenten automatisch scannen, herkennen, opslaan, archiveren en opvragen, rechtstreeks vanuit Syspro. De software voor documentbeheer en ‘paperless office’-technologie vervangen uw oude op papier gebaseerde processen door digitale procedures. Dit maakt een einde aan de noodzaak om alle documenten af te drukken en via de post te verzenden of handmatig papieren documenten in te vullen.

Download PDF

Elektronisch overboeken vergroot uw efficiëntie en biedt een actueel en nauwkeurig overzicht van uw cashflow. De oplossing minimaliseert de kans op fraude en vermindert de transactiekosten die anders gepaard gaan met betalingen aan derden.

Download PDF

Dit biedt u de mogelijkheid om van een lijst met belangrijke bedrijfsprocessen per transactie de security te bepalen, transacties te loggen en automatisch acties te laten triggeren.

Download PDF

Met Syspro Grootboek kunt u uw bedrijfsprestaties bewaken en uw ROI in het oog houden. Hiertoe voorziet het systeem in bedrijfsbrede mogelijkheden voor financiële registratie, analyse en rapportage voor alle aspecten van uw bedrijfsvoering. De oplossing biedt naadloze integratie met alle andere modules van Syspro.

Download PDF

Syspro CRM voor Microsoft integreert Microsoft Dynamics CRM met Syspro. Zo profiteert u van de kracht van beide systemen en kan uw personeel naadloos tussen beide oplossingen schakelen en de informatie over en weer gebruiken. Als er kansen in het CRM-systeem worden geïdentificeerd, kunnen die rechtstreeks omgezet worden naar offertes en verkooporders in Syspro.

Download PDF

Syspro kantoor automatisering en berichtenverkeer verbetert de communicatie en versnelt reactietijden zowel intern als extern. De oplossing stelt u in staat om sneller actie te ondernemen op bedrijfskritische gebeurtenissen door alle relevante betrokkenen hiervan automatisch op de hoogte te stellen. Dit is mogelijk via e-mail, interne meldingen in Syspro of het triggeren van een bepaalde applicatie zodra een bepaalde gebeurtenis optreedt of een specifieke drempelwaarde wordt bereikt. Kantoor automatisering en berichtenverkeer maakt het daarnaast mogelijk om rechtstreeks te e-mailen of te faxen vanuit Syspro.

Download PDF

Power Tailoring biedt u de mogelijkheid om uw Syspro-systeem aan te passen aan uw specifieke behoeften en voorkeuren, uw bedrijfsprocessen te optimaliseren en uw gebruikservaring te verrijken. Het biedt hiertoe diverse functies en mogelijkheden, variërend van het eenvoudigweg herindelen van velden tot het ontwikkelen van applicaties voor het automatiseren van bedrijfsprocessen en het toepassen van interne beleidsregels.

Download PDF

Organisaties in alle delen van de wereld zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de zakelijke flexibiliteit en productiviteit te verbeteren. Business Process Management (BPM) is een revolutionaire ontwikkeling binnen de softwarebranche die hen hiertoe in staat stelt. BPM kan worden gedefinieerd als het verbeteren van de efficiëntie, doelmatigheid en flexibiliteit van de bedrijfsvoering door het automatiseren, optimaliseren en beheren van bedrijfsprocessen. BPM maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen onafhankelijk van een bepaalde applicatie te modelleren en vervolgens in te zetten in de vorm van een geïntegreerde bedrijfslogica.

Syspro Process Modeling (SPM) biedt integrale ondersteuning tijdens de implementatiefase door organisaties kant-en-klare procespatronen aan te reiken waarmee zij hun unieke procesvereisten kunnen modelleren.

Download PDF

Syspro Projecten en contracten biedt nauwkeurige rapportage over de winstgevendheid van langlopende projecten die vragen om een analyse van de kosten en opbrengsten gedurende elk stadium en elk niveau van een contract of project. Inkooporders, projectwerkzaamheden, verkooporders en facturen die aan een project zijn gekoppeld zorgen ervoor dat de informatie over het contract of project real time in het systeem wordt bijgewerkt.

Download PDF

Syspro Single Point centraliseert informatie en betrekt uw mensen bij uw bedrijfsprocessen door alle relevante gegevens, meldingen, belangrijke taken, herinneringen, documenten en rapporten samen te brengen binnen een centraal, real-time overzicht.

Download PDF

Syspro System Manager dient als de basis voor het Syspro-systeem. Hiermee kunt u de omgeving definiëren, opties en tabellen configureren, uw huisstijl definiëren en alle applicaties naadloos integreren. Dit zorgt voor een gestroomlijnde workflow, een gebruiksvriendelijke interface en efficiënte gegevensverwerking.

Download PDF

Syspro Workflow Services (SWS) helpt u met het ontwerpen, maken, beheren en ondersteunen van bedrijfsprocessen via een gebruiksvriendelijke en flexibele interface. Dit vergroot het overzicht en de transparantie en verbetert de integratie met alle bedrijfsprocessen. Met SWS kunt u integrale bedrijfsprocessen stroomlijnen en een efficiënte interactie tussen Syspro en externe applicaties waarborgen.

Download PDF

Analyse en rapportage

Syspro Analytics helpt u bij de zakelijke besluitvorming. U krijgt de beschikking over standaard en flexibele rapportage mogelijkheden van hoge kwaliteit, managementdashboards en rapportage over de bedrijfsprestaties. Syspro biedt alle bouwblokken die nodig zijn voor het samenstellen van eenvoudige tot geavanceerde rapporten en query’s. BrainSys gaat nog een stapje verder met de integratie van de business discovery-mogelijkheden van QlikView. Hiermee kunt u antwoorden vinden op vragen waarvan u niet eens had vermoed dat ze gesteld moesten worden.

Syspro Analytics biedt u snelle en eenvoudige toegang tot alle informatie die u nodig hebt voor het nemen van beslissingen die betrekking hebben op uw klanten, omzet, winstgevendheid, groeimogelijkheden en bedrijfsvoering. Syspro Analytics stelt u in staat om op proactieve en accurate wijze strategische beslissingen te nemen op basis van een multidimensionale weergave van de gegevens uit Syspro.

Download PDF

Met Syspro Cashflow Forecasting kunt u een effectieve prognose opstellen op basis van de valuta gerelateerde cashflow variabelen. Hiertoe kunt u diverse cashflowmodellen creëren op basis van toekomstgerichte informatie over de inkomende en uitgaande kasstromen, zoals toekomstige vorderingen en schulden, verkopen, aankopen, vraagprognoses, materiaalvereisten, begrote onkosten en door gebruikers gedefinieerde prognoses.

Download PDF

Met Customized Panes kunt u de weergave van vensters in het systeem snel en eenvoudig aan uw voorkeuren aanpassen.

Download PDF

Syspro Executive Dashboards biedt bedrijven toegang tot een interactieve visuele weergave van real-time informatie. Managers kunnen een beroep doen op tools voor het meten en bewaken van de bedrijfsprestaties en het uitvoeren van ‘what if’-analyses om strategisch voordeel te putten uit hun investeringen in het ERP-systeem.

Download PDF

Syspro biedt een gedetailleerde analyse van diverse categorieën onkosten, zoals reizen, reparaties en onderhoud, algemene onkosten, schenkingen, etc.. Hiervoor hoeft u geen extra rekeningen in het grootboek aan te maken. Deze manier van inzicht maakt een einde aan de noodzaak om grootboek rekeningen handmatig te analyseren.

Download PDF

Met Syspro “Financial Ratios” ziet u in één oogopslag hoe uw organisatie er financieel voor staat. De oplossing biedt daarnaast real-time bewaking om een effectieve besluitvorming mogelijk te maken. Syspro Financial Ratios is bij uitstek geschikt voor managementrapportage, real-time prestatiebewaking en gedetailleerde analyse. Financial Ratios maakt deel uit van de financiële oplossingen van Syspro, waarmee managers prognoses kunnen opstellen en financiële ‘what if’-analyses kunnen uitvoeren.

Download PDF

Deze oplossing maakt het mogelijk om een onbeperkt aantal financiële overzichten in diverse uitvoerformaten te genereren, zodat u optimaal kunt voorzien in de informatiebehoeften van uw organisatie.

Download PDF

QlikView combineert rapportagemogelijkheden, business intelligence en web query’s binnen één oplossing. De software is eenvoudig te implementeren en kan in een kwestie van dagen in een geautomatiseerde omgeving worden ingezet. Gebruikers hebben slechts een paar uur training nodig om wegwijs in het systeem te worden. QlikView blinkt uit in het combineren van gegevens uit uiteenlopende bronnen, zoals databases, tekstbestanden en Excel-sheets. Door gegevens in het geheugen beschikbaar te houden zijn ook data intensieve query’s snel uit te voeren.

Download PDF

Syspro Reporting Services (SRS) biedt hoogwaardige financiële en operationele rapportage en documentatie in combinatie met visuele analysemogelijkheden. Met SRS kunt u op flexibele wijze rapporten ontwerpen om in vrijwel elke informatiebehoefte te voorzien. Deze rapporten zijn versie onafhankelijk en kunnen naadloos worden opgewaardeerd met elke nieuwe upgrade van Syspro.

Download PDF

Met de Syspro Report Writer kunt u op eenvoudige wijze ad hoc-rapporten genereren in elk benodigd formaat. Gebruiksvriendelijke menu’s bieden u rechtstreekse toegang tot alle systeemgegevens. Er komt geen programmeren bij kijken. Met Report Writer kunt u rapporten naar de printer verzenden, een screenshot maken of een ASCI-bestand genereren. U kunt gegevens uit de database ophalen of daar naartoe wegschrijven om grote hoeveelheden informatie ineens bij te werken.

Download PDF

Syspro “Sales Analysis” biedt accurate managementinformatie over uw verkoopactiviteiten, zodat u uw winstgevendheid kunt verbeteren. De oplossing biedt mogelijkheden op het gebied van verkoopplanning en stelt u in staat om omzetprognoses per klant of productcategorie. Met Syspro Sales Analysis kunt u daarnaast de prestaties van uw verkooporganisatie afzetten tegen de verkoopdoelstellingen. Zo kunt u zien hoe verkoopmedewerkers en productgroepen presteren ten opzichte van de beschikbare budgetten.

Download PDF

Integratie met oplossingen van derden

De moderne communicatie middelen vergroten het overzicht en maken elektronische communicatie mogelijk. Dat geldt niet alleen voor internet, maar ook voor handhelds zoals tablets en smartphones. Syspro biedt een reeks van tools aan derden de mogelijkheid bieden om met hun applicatie met Syspro te communiceren en veilige toegang te zoeken tot informatie in Syspro. Het Integration Framework van Syspro, dat onder meer e.net Solutions omvat, voorziet organisaties van alle nodige tools voor het beheer en voor het verder uitbouwen van alle activiteiten binnen hun Supply Chain.

DataSwitch is een speciaal ontwikkelde tool voor systeemintegratie en gegevensmanipulatie die in staat is om informatie uit EDI-bestanden en database transacties te verwerken. Een gebruiksvriendelijke interface biedt uw medewerkers de mogelijkheid om lastige repetitieve taken op het gebied van gegevensimport- en –export te automatiseren. Hiervoor is geen speciale ICT-kennis vereist. DataSwitch is bij uitstek geschikt voor het genereren van meerdere transacties uit één informatiebron. Eventiele problemen worden keurig afgevangen en gemeld.

Download PDF

Document Flow Manager biedt bedrijven die met Syspro werken de mogelijkheid om de relaties met hun klanten en leveranciers te verbeteren en kostenbesparingen te realiseren. Zij kunnen Document Flow Manager inzetten voor de automatische verwerking van inkomende en uitgaande documenten zoals verkooporders en inkooporders. Dit zorgt voor kortere doorlooptijden en maakt een einde aan transcriptiefouten.

Download PDF

Syspro e.net Solutions verbind uw onderneming met de buitenwereld via de open interface van Syspro. De oplossing creëert integratie met externe “Best of breed” oplossingen en vereenvoudigt de samenwerking met uw partners — de onmisbare schakels in uw toevoerketen. Syspro e.net Solutions biedt u hiertoe een vereenvoudigde, uitbreidbare en versieonafhankelijke programmeeromgeving.

Download PDF

Syspro Open Database Connectivity (ODBC) maakt een eenvoudige gegevensuitwisseling tussen systemen mogelijk. ODBC stelt applicaties van derden in staat om gegevens in Syspro op te vragen of op te slaan. De functionaliteit van Syspro wordt daarnaast beschikbaar gemaakt binnen productiviteitstools.

Download PDF

Syspro Office Integratie (SOI) biedt iedereen binnen uw organisatie rechtstreekse en veilige toegang tot informatie in de Syspro-database vanuit Microsoft Office-oplossingen als Word en Excel, of Syspro nu wel of niet op hun computer is geïnstalleerd. Zodra de informatie op het scherm wordt weergegeven, kan deze direct in een geopend Office-document worden ingevoegd in de vorm van platte tekst of tabellen.

Download PDF

Syspro Web Applicaties maakt deel uit van Syspro e.net Solutions. De oplossing reikt u kant-en-klare applicaties aan die via het internet of uw intranet kunnen worden aangeboden en op eenvoudige wijze kunnen worden aangepast aan de behoeften van eindgebruikers.

Download PDF

Human Resources

Syspro heeft de mogelijkheid een HR-applicatie te integreren. Dit vormt een volledig geïntegreerde oplossing met de financiële en productiemodules van Syspro. Hiermee kunt u informatie elektronisch vastleggen met behulp bv barcodescanners, biometrische en RFID-lezers.

Met de module “Access Control” kunt u alle bewegingen van werknemers binnen uw bedrijfspand(en) bewaken en registreren. Dit geldt niet alleen voor de toegang van binnen naar buiten, maar ook naar gebieden waar niet iedereen toegang toe mag hebben. Werknemers worden geïdentificeerd met behulp van nabijheidsdetectie, een magneetstriplezer, een barcodescanner of een biometrische vingerafdruklezer.

Download PDF

De Employee Portal biedt werknemers de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens rechtstreeks via een browser te raadplegen en wijzigen. Uw HR-professionals hoeven daarmee niet voortdurend te reageren op routinematige vragen en verzoeken van werknemers en zijn minder tijd kwijt aan het bijhouden van de personeelsadministratie.

Download PDF

For large and small organisations needing an effective solution to the complex task of payroll administration. The Payroll module, which has been checked as meeting the requirement of the published HMRC Payroll Standard, is designed to provide maximum flexibility, combined with ease of use.

Download PDF

Personeel van Syspro voorziet op effectieve wijze in de HR-behoeften van uw organisatie. De module maakt gefundeerde beslissingen mogelijk, biedt mogelijkheden voor personeelsbeheer en prestatiedoelstellingen. Personeelsgegevens, werving- en inwerkprocedures, taakdoelstellingen, functiebeoordelingen, training, vaardigheden, ARBO-procedures, loopbaantrajecten, vakantiedagen en verzuim, medische gegevens en incidentregistraties — alles wat met de personeelsadministratie te maken heeft, kan in Personnel worden vastgelegd en beheerd.

Download PDF

De module Shopfloor Data Collectie stelt u in staat om via elektronische weg informatie van de fabrieksvloer te verzamelen. Alle relevante gegevens over de uitvoering van orders en activiteiten kunnen worden vastgelegd door een barcodepen, met behulp van een scanner of door directe invoer in een digitale prikklok.

Download PDF

Time and Attendance van Syspro biedt u de mogelijkheid om tijd- en aanwezigheidsinformatie via elektronische weg vast te leggen voor een onbeperkt aantal werknemers. Dit is mogelijk met behulp van kostenefficiënte industriële prikklokken of tijdsregistratiesoftware, met behulp van een barcodescanner, nabijheidssensor, biometrische vingerafdruklezer of touchscreen-technologie. Time and Attendance biedt daarnaast de mogelijkheid om informatie via een draadloze Bluetooth-verbinding vast te leggen met standaard PDA’s.

Download PDF