ERP software voor de automotive industrie

Automobiel producenten en hun toeleveranciers hebben veel te maken met globalisatie en het gebruik van internet als inkoop en communicatiemiddel met als resultaat een afname van het aantal producenten en toenemende concurrentie. Om hun business zeker te stellen, zullen producenten in de Automotive industrie de kosten moeten verlagen, maar ook de kwaliteit en servicegraad moeten verhogen. Verder moet voldaan worden aan lokale eisen (government policy). Producenten moeten bijblijven met internationale ontwikkelingen en designs en dat houdt ook in dat de life cycles van producten scherp bewaakt moet worden.

ERP software voor de Automotive industrie biedt u veel standaard functionaliteit, maar daarnaast o.a.:

  • Productie gebaseerd op forecasting
  • Kwaliteitsmanagement
  • Complex Bills of Material
  • Partij- en serienummer traceability
  • Just-in-time
  • Just-in-sequence
  • Communicatie via barcodering, web-portals en EDI
  • Automatische voorraadaanvulling verhoogt de voorraadbetrouwbaarheid
  • Life Cycle beheer met in- en uitfasering
  • Continue research & development

ERP software voor de Automotive industrie van SYSPRO stelt de automotive industrie in staat de hele Supply Chain te overzien en biedt een totaaloverzicht van alle werkzaamheden zoals productie planning & scheduling, inkoop en facturatie. ERP software voor de Automotive industrie van SYSPRO helpt u uw bedrijfsprocessen te stroomlijnen; stelt u in staat een nauwkeurige verkoop prognose op te stellen en de bijbehorende budgets; help u de voortgang in de productie, het magazijn en uw distributie centra te volgen. Engineering change functionaliteit geeft u de mogelijkheid aanpassingen in de BOM te controleren en vast te leggen.

Download factsheet: SYSPRO ERP voor automotive bedrijven

Globale functionaliteit (klik om te vergroten):

ERP software voor de Automotive industrie

ERP referenties in de Automotive