OK_fout_small

Ontvangt u altijd uw goederen met de juiste specificaties? Hoe is de controle daarop geregeld in uw ERP systeem. In SYSPRO kunt u op artikel niveau inspecties voorschrijven. Artikelen kunnen vervolgens op partijnummer worden getraceerd, inclusief de inspectie resultaten, ook wanneer ze zijn verwerkt. Bij de vastlegging van de inspecties per artikel kan worden bepaald of het om een controle per volledig aantal, een steekproef of dat het alleen om de eigenschap “te controleren” gaat.

Er wordt een goederen ontvangst geregistreerd in SYSPRO wanneer goederen worden ontvangen waarvoor inspectie moet plaatsvinden, Echter, afwijkend van andere ontvangsten hebben dit soort ontvangsten op dat moment nog geen financiële boeking tot gevolg. Het is nog steeds mogelijk de ontvangst geheel of gedeeltelijk te weigeren en retour te sturen. Als de ontvangst geheel of gedeeltelijk wordt geretourneerd wordt de betreffende hoeveelheid weer een te verwachten ontvangst op de betreffende inkooporder of inkoopcontract.

Eenmaal in inspectie ontvangen zijn er diverse opties:

 • Te ontvangen
  • De te ontvangen hoeveelheid volgens de documenten. Deze hoeveelheid verandert alleen als er retour wordt gestuurd.
 • Geaccepteerd
  • Dit is de hoeveelheid die vanuit inspectie wordt geaccepteerd en op voorraad wordt geboekt. Deze hoeveelheid kan nooit meer zijn dan de getelde hoeveelheid, maar kan meer zijn dan de hoeveelheid geïnspecteerd. De goederen kunnen niet meer zondermeer worden geretourneerd als ze zijn geaccepteerd en op voorraad geboekt. Financieel heeft de verwerking dan plaatsgevonden.
 • Geteld
  • Tellingen kunnen nog worden aangepast, zelfs als de ontvangst al is gemarkeerd als geteld. Het kan ook voorkomen dat er meer geteld wordt dan de hoeveelheid “Te ontvangen”.
   Geïnspecteerd Dit betreft de geïnspecteerde hoeveelheid. Dit kan niet meer zijn dan de getelde hoeveelheid.
 • Vernietigd
  • Als de goederen worden vernietigd (na afstemming met de leverancier) zullen ze niet langer in inspectie voorkomen en er is geen financiële impact in SYSPRO.
 • Afgewezen
  • Het afwijzen (rejectie) van goederen betekend dat ze nog niet op voorraad kunnen worden geaccepteerd, om wat voor reden dan ook. Ze zullen als hoeveelheid in inspectie blijven staan. Als de optie Afgewezen samen met Retourneren wordt gekozen zal de voorraad als inspectie buiten de locatie worden gemarkeerd.
 • Retourneren
  • Retourneren wordt gebruikt om een afgewezen partij terug te sturen. De leverancier zal in zijn inspectie bepalen wat met de retour gestuurde goederen moet gebeuren.

Bij het opvragen van de magazijn voorraad is te zien welke hoeveelheden van welke producten nog in inspectie staan, hoewel voorraad in inspectie natuurlijk geen vrij beschikbare voorraad is.
Goede grondstoffen is de basis voor goede producten. Op deze manier kun je de kwaliteit onder controle houden. Wil u meer weten over SYSPRO, neem dan gerust contact met ons op.