Supply chain small

Om concurrerend te blijven zullen bedrijven in de Supply Chain zich moeten realiseren dat ze  hun processen moeten automatiseren, de medewerkers op één lijn moeten brengen en gegevens moeten verzamelen en  delen over de Supply Chain.

Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Supply Chains zijn complex en best practice kan variëren van sector tot sector. Daarom is het van beslissend belang te weten welk Supply Chain model moet worden gekozen.

 

Algemeen worden er zes generieke Supply Chain modellen gehanteerd, waarbij één groep meer gericht is op efficiency en de andere meer op responsiviteit. Bijna elk productiebedrijf zou een Supply Chain moeten hebben die overeenkomt met één van de zes modellen. Efficiency tijdens het hele proces is essentieel in die branches waar lage kosten vooral doorslaggevend zijn en/of een hoge benuttingsgraad van de ingezette middelen. Voorbeelden zijn bv vaak chemische, staal en paper fabrieken. Zij kunnen vaak het beste kiezen uit een van de drie Supply Chain typen – ”efficiënte” “snelle” of “continue-flow” – die het beste in staat zijn de bezetting te maximaliseren:

Het “efficiënte” Supply Chain model
Het meest geschikt voor bedrijven die een hevige competitie in de markt kennen, vechtend om de zelfde groep klanten die geen grote verschillen ervaren in de waarde van de geboden goederen, wat commodity pricing dominant maakt. In dit model zal het management de benuttingsgraad van machinerieën en andere activa moeten maximaliseren en een hoge OEE (Overall Equipment Efficiency) moeten realiseren om de kosten te reduceren. Vaak wordt ook gestuurd op een zeer accurate  forecast om de beschikbaarheid van producten zeker te stellen.

Het “snelle” Supply Chain model
Het best kun je denken aan producten met een korte lifecycle. Voor de klant wordt vaak het grootste onderscheid tussen concurrenten bepaald door het vermogen snel het nieuwste en de laatste trends te kunnen bieden.
Het management zou moeten focussen op continue vernieuwing van het portfolio, wat vergemakkelijkt wordt door 3 belangrijke vaardigheden: een korte tijd van idee tot markt, maximaal niveau van forecast accuratesse om de kosten in de markt laag te houden en end-to-end efficiency om te zorgen voor concurrerende prijzen voor de klanten.

Het “continue-flow” Supply Chain model
Dit model is sterk afhankelijk van een stabiel vraag en aanbod. De processen worden hierop afgestemd met als doel om een gelijkmatige cadans en continue flow van informatie en producten te verzekeren. Dit model wordt bij voorkeur gebruikt in een zeer volwassen Supply Chain met een vraagprofiel dat weinig variatie kent.
Supply Chain integratie is cruciaal en moet worden ondersteund door enkele belangrijke mogelijkheden. Bij de opstart moet elektronisch berichten verkeer worden opgezet om het aantal benodigde transacties tijdens het orderproces te verminderen en om de uitwisseling van verkoop en voorraad informatie te bevorderen. In het meer volwassen stadium helpt gezamenlijke planning met de belangrijkste klanten om te anticiperen op de vraag patronen. Daar waar de klantvraag zeer slecht voorspelbaar is zal het gekozen Supply Chain model vooral  bepaald worden door de mogelijkheid snel in te spelen op veranderingen, m.a.w. responsiviteit. Het betreft dan eerder de “agile”, “klant-configuratie” en “flexibele” modellen.

Het “agile” Supply Chain model
Dit model is geschikt voor bedrijven die altijd unieke klant specifieke producten maken op een make-to-order basis. De specificaties variëren van klant tot klant.
Om agile te zijn vraagt het model informatie over de productie capaciteiten en de producten en  processen worden ontworpen voor de kleinst mogelijke hoeveelheden.

Het “klant-configuratie” Supply Chain model
Dit model wordt vaak toegepast bij producten zoals auto’s, die kunnen worden geconfigureerd binnen opgestelde grenzen en product specificaties, meestal door onderdelen en subassemblages te combineren.
Normaal gesproken hebben de processen voor de product configuratie een langere doorlooptijd dan het samenstellen van het geconfigureerde artikel zelf en de processen die daarna komen. De processen voor het klant order ontkoppelpunt worden met een “efficiënte” of “continue-flow” Supply Chain model aangestuurd. Vanaf de configuratie en verder is een “agile” Supply Chain model nodig.

Het “flexibele” Supply Chain model
Is geschikt voor bedrijven die moeten kunnen omgaan met onverwachte vraag, hoge pieken en lange perioden met weinig werk. Aanpasbaarheid is de voorwaarde en het management zou moeten focussen op het zeker stellen van flexibiliteit, vaak ondersteund door een viertal eigenschappen: extra capaciteit bij kritische middelen, snel opschaalbare capaciteit, hoogwaardige kwaliteiten in proces en product engineering en een proces flow die is ingericht om snel aan te kunnen worden gepast.