lean_De aanpak in bedrijven is lang geweest te proberen de voorraad zo goed mogelijk te plannen. Een andere benadering is niet te focussen op de voorraad, maar op de manier waarop de organisatie is georganiseerd.

LEAN gaat o.a. uit van:
• Organiseer de FLOW
Goederen vormen een ononderbroken stroom door het bedrijf van binnenkomst tot levering.
Voorraad is dat deel van de goederen dat daar niet aan voldoet, voorraad ligt stil.
• Ga uit van PULL i.p.v. PUSH
Verbruik vormt de trigger om nieuwe goederen aan te leveren. Dus bij voorkeur niet op verwachting alvast indekken met voorraad.
• Werk aan continue verbetering – Voorraad is vaak nodig om uitval en afkeur op te lossen
• Maak de vraag van de klant als leidend.
• Focus op de VALUE STREAM – Alleen wat direct waarde toevoegt heeft zin.

Klik HIER om de brochure “SYSPRO Vijf Tips voor Lean Manufacturing” te downloaden.