De voedingsbranche

Er zijn veel zaken waar u aan moet denken als producerend bedrijf in de voeding. Denk hierbij aan: houdbaarheid, uiterste verkoopdatum, kwaliteitsinspecties, barcodering, tracking en tracing, bij- en co producten en prijslijsten. Allemaal zaken die van belang zijn voor productiebedrijven in de voedingsbranche. Tegelijkertijd wordt van u verwacht dat u voldoet aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit. Het is dan ook van cruciaal belang dat u de fabricaten en half-fabricaten te allen tijde snel een eenvoudig kunt traceren. Bovendien zetten de stijgende grondstofprijzen marges onder druk, dit dwingt u tot een efficiënte productie.

Uitdagingen die we zien bij onze klanten in de voeding:

  • Voldoen aan de eisen rondom wet- en regelgeving
  • Het nauwkeurig kunnen vastleggen en beheren van recepturen
  • Controle op Co- en Bijproducten
  • Volledige traceerbaarheid van grondstoffen t/m eindproduct, om snel en efficiënt in te spelen op eventuele terugroep acties
  • Kwaliteitsbeheer in de hele supplychain
  • EDI

Onze BrainSys Industry Suite biedt voor voedingsbedrijven ERP en complementaire software oplossingen voor: