De voedingsbranche

Er zijn veel zaken waar u aan moet denken als producerend bedrijf in de voeding. Denk hierbij aan: houdbaarheid, uiterste verkoopdatum, kwaliteitsinspecties, barcodering, tracking en tracing, bij- en co producten en prijslijsten. Allemaal zaken die van belang zijn voor productiebedrijven in de voedingsbranche. Tegelijkertijd wordt van u verwacht dat u voldoet aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit. Het is dan ook van cruciaal belang dat u de fabricaten en half-fabricaten te allen tijde snel een eenvoudig kunt traceren. Bovendien zetten de stijgende grondstofprijzen marges onder druk, dit dwingt u tot een efficiënte productie.

Uitdagingen die we zien bij onze klanten in de voeding:

  • Voldoen aan de eisen rondom wet- en regelgeving
  • Het nauwkeurig kunnen vastleggen en beheren van recepturen
  • Controle op Co- en Bijproducten
  • Volledige traceerbaarheid van grondstoffen t/m eindproduct, om snel en efficiënt in te spelen op eventuele terugroep acties
  • Kwaliteitsbeheer in de hele supplychain
  • EDI

Slimmer en sneller beslissingen nemen, met betere informatie”

“Consumenten worden niet alleen steeds bewuster van wat ze kopen, ze willen ook steeds sneller iets nieuws.”

Gerrine Beelen
Van Delft Biscuits