BrainSessie Verhoog uw productie performance door slimme integratie, registratie en visualisatie

Datum: 7 december 2023

Integratie van Productieplanning, Shopfloor en Business Intelligence systemen levert een oplossing waarmee interne processen worden verbonden, waardoor een hogere mate van autonomie in de besluitvorming gerealiseerd wordt.

Zo verhoogt u uw leverbetrouwbaarheid en winstgevendheid!

Door een hogere mate van autonomie wordt de besluitvorming sneller, efficiënter en effectiever. Hierdoor bereikt u:

  • de reductie van stilstanden
  • een hogere kwaliteit (first-time-right)
  • het verlagen van voorraden
  • een toename van personeelscommitment/tevredenheid

BrainSessie Verhoog uw productie performance door slimme integratie, registratie en visualisatie

Tijdens deze BrainSessie tonen wij hoe onze oplossing functioneert en bieden we u de mogelijkheid om met onze specialisten te bespreken of één of meerdere onderdelen van onze oplossing u helpt om uw productie performance te verhogen. Uiteraard kijken we ook naar de mogelijkheid of deze standaard oplossingen te integreren zijn met uw bestaande (ERP) systemen.

Slimme integratie, registratie en visualisatie

Met Opcenter Scheduling maakt u snel en nauwkeurig een productieplanning. In de planning wordt direct de actuele voortgang van de productie meegenomen. U kunt snel verschillende scenario’s maken, vergelijken op basis van standaard KPI’s en een optimale keuze maken.

Met Factory Floor control op uw werkvloer brengt u de planning naar de lijn aangevuld met instructies en kwaliteitsnormen, zodat de werkvloer over de meest recente gegevens digitaal beschikt. Registratie van de uitvoering maakt het direct beschikbaar voor opvolgende processen en geeft direct inzicht in realisatie.

Heldere visualisatie van informatie middels een dashboard rapportage (power BI) stelt u in staat om in één oogopslag een juiste beoordeling te maken van uw prestaties, zodat u snel en juist kunt ingrijpen daar waar nodig.