Synres vervangt de bedrijfssoftware voor SYSPRO ERP”

Synres BV produceert en levert wereldwijd diverse typen hoogwaardige harsen die gebruikt worden als bindmiddel voor coatings. De harsen hebben een breed scala aan toepassingen, zoals: decoratieve coatings, hout coatings en metaal coatings, o.a. voor de scheepvaart en automobiel branche.

De selectiecriteria van het nieuwe ERP pakket

Bij de pakketselectie heeft Synres zich speciaal gefocust op een aantal voor hen essentiële punten, te weten: de flexibiliteit om het pakket eenvoudig aan te passen bij organisatie ontwikkelingen, de toepasbaarheid in de chemische sector en LEAN Manufacturing. Bij de meeste ERP pakketten worden voorraden gepland via MRP-achtige berekeningen op basis van wat verwacht wordt dat nodig zal zijn (PUSH). Voor de LEAN omgeving die Synres voor ogen staat is het essentieel dat de concrete voorraad afname de trigger kan zijn om aan te vullen (PULL).

De keuze voor SYSPRO

Op basis van de informatie die van een Long List van kandidaten was verkregen werd een Short List van vier ERP systemen met hun vertegenwoordigende bedrijven geselecteerd. Zij werden uitgenodigd hun oplossing te tonen in Hoek van Holland en een referentie bezoek te regelen. Het oorspronkelijke plan was om na de referentie bezoeken twee potentiële kandidaten te kiezen voor een Deep Dive Workshop om zo de kwaliteiten te checken. Het was echter al gauw duidelijk dat BrainSys met SYSPRO ERP een duidelijke voorkeur had. Het selectie proces werd daarom  versneld en een overeenstemming werd snel bereikt. Dit voorkwam dat tijd en energie van beide zijden moest worden gestoken in het voorbereiden van de workshops.

SYSPRO oplossingen waar Synres mee werkt:

  • alle SYSPRO basis modules
  • Verkoop
  • Productie
  • Inkoop
  • Financieel

Voordelen voor Synres:

  • reductie van overhead en administratieve rompslomp en zo meer tijd en focus op de klanten
  • management besluitvorming gebaseerd op accurate, up to date informatie
  • toekomstige groei ondersteunen, op een meer Lean, efficiëntere en soepele manier
  • de flexibiliteit om eenvoudig in te spelen op veranderende omstandigheden

Overige referenties

Onze branches