Wij kunnen ons nu concentreren op onze kernactiviteiten en daardoor een nog hoger rendement halen.”

De behoefte

Winel B.V. wilde meer inzicht krijgen in individuele projecten, het onderhanden werk en de voor- en nacalculatie.

De oplossing

Door een ruime ervaring met Exact voor DOS en Exact voor Windows, was de overstap naar Exact Globe voor Winel B.V. een gemakkelijke keuze.

De voordelen

  • Tijdswinst
  • Gemakkelijke projectadministratie
  • Toegankelijkheid van bedrijfsgegevens
  • Eenvoudige deelfacturatie
  • Verbetering van het relatiebeheer door Synergy
  • Een toekomstbestendig ERP pakket

Wilt u de volledige klantcase ontvangen?

Download klantcase

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Overige referenties

Onze branches