Heldere Financiële rapportages, daar draait ‘t om

Toenemende of afnemende vraag naar uw producten hebben gevolgen voor uw cashflow op korte en/of lange termijn. Daarom is het van belang dat u goede rapportage mogelijkheden heeft, die u realtime inzicht in de situatie geven en waar u op kunt vertrouwen.

Veel relevante data beschikbaar

We verwerken steeds meer data, maar vaak zit deze data verstopt in de systemen waarmee we werken. De informatie is er wel, maar is in veel gevallen lastig boven water te krijgen, waardoor het niet altijd volledig is of niet realtime.

Omdat de systemen onderling niet altijd met elkaar gekoppeld zijn, wordt uitgeweken naar veelal een Excel bestand. Hier worden analyses uitgehaald en rapportages gedraaid. Maar als u niet oppast loopt u achter de feiten aan en maakt u verkeerde keuzes op basis van niet actuele of onvolledige rapportages.

In één oogopslag uw liquiditeitspositie inzichtelijk

Zeker als u inzicht wilt hebben in uw huidige en toekomstige liquiditeitspositie, dan wilt u werken met feiten (cijfers die actueel zijn en kloppen) en niet uw keuzes willen of moeten baseren op uw onderbuikgevoel. U wilt actuele en betrouwbare informatie over:

  • Werkkapitaal (debiteuren, voorraad en crediteuren)
  • Cashflow en toekomstige cashflow (toekomstige verwachte inkomende en uitgaande geldstromen o.b.v. vervaldata van uw facturen (zowel debiteuren als crediteuren)
  • Ouderdomsanalyse van uw debiteuren
  • Liquiditeitsprognose
  • Kritieke klanten (o.b.v. factuurwaarde, vervaldata en betalingsgedrag)

Met de juiste operational intelligence software wordt dit in één oogopslag in een heldere rapportage inzichtelijk. Waardoor u in staat bent om de juiste beslissingen te nemen, nu en in de toekomst.

BrainSys - rapportage

Meer weten?

Schrijf u vrijblijvend in voor één van onze online demo sessies of neem contact met ons op.