Preactor ondersteunt Sharp Packaging om de complexiteit en diversiteit van hun planningsproces te managen”

De aanleiding

  • De bestaande oplossing bevatte relatief veel maatwerkaanpassingen.
  • Specifieke technische kennis en achtergrond van het huidige systeem was beperkt.

De oplossing

De zeer gedegen voorbereiding door BrainSys en de aantoonbare inhoudelijke expertise die tijdens de demo van Preactor naar voren kwam, was een zeer geruststellend gevoel voor Sharp Packaging. Daarmee leek de continuïteit en kwaliteit van de oplossing gewaarborgd te kunnen worden.

De voordelen

Met de uiteindelijke ingebruikname en beschikbaarheid van het complete systeem (nieuw Advanced Planning Systeem Preactor en het geupgrade ERP systeem) is Sharp Packaging voorbereid op de toekomst. Het planningssysteem draait inmiddels uitermate succesvol. Bovendien wordt de planningsoutput in een groot deel van de organisatie gebruikt als primaire informatiebron voor een deel van hun activiteiten.

Download deze klantcase

Onze branches