Dé 5 kansen op een efficiëntere en betrouwbare productie

Uw productie vertegenwoordigd uw bedrijf. Het grootste gedeelte van uw werkkapitaal ligt vast in uw productie in de vorm van machines, gebouwen, voorraad en medewerkers. De mate waarin uw productie efficiënt wordt aangestuurd en uitgevoerd bepaalt uw commerciële slagkracht.

Productie efficiëntie

Een efficiënte productie betekent dat u volgens afspraak levert tegen lagere kosten. Binnen uw organisatie heeft één schakel een bepalende rol in de mate van productie efficiëntie en dat is de planning. De planning bepaalt de inzet van middelen en daarmee de bezetting, doorlooptijd, voorraden en benodigde medewerkers.

Kansen pakken met productieplanning

De productie planning zit altijd kort op de bal en moet daarom snel en adequaat acteren. Met goede Planning & Scheduling software geeft u planners de tools in handen die ze nodig hebben. Zo kunnen kansen gepakt worden om efficiënter en betrouwbaarder te produceren en te concurreren.

Kans 1: productie flow

Behoud flow in uw productie door snel de beste oplossing te bepalen voor optredende verstoringen. Met de mogelijkheid om snel scenario’s door te rekenen kan de productie zonder onderbreking doorgaan. Zo voorkomt u stilstand, oplopende voorraden en daarmee onnodige kosten.

Kans 2: leverbetrouwbaarheid

Geef snel en betrouwbaar antwoord op de meest gangbare klantvragen. Heb ik voldoende mensen, tijd en grondstoffen beschikbaar voor deze spoedorder? Ook het proactief melden dat een order later geleverd wordt, draagt bij aan de leverbetrouwbaarheid.

Kans 3: kortere doorlooptijden

Een goede planning stelt u in staat om doorlooptijden te verkorten als gevolg van reductie in onderhanden werk en stilstand. Een kortere doorlooptijd heeft direct impact op de leverbetrouwbaarheid en verkleint de kans op verdere vertragingen.

Kans 4: Afstemming in de supply chain

De planner wil de samenhang zien tussen productie- en inkooporders. Dit stelt u instaat om sneller af te stemmen met uw leveranciers, waardoor er een nauwere samenwerking gerealiseerd wordt.

Kans 5: Kleinere series

Omdat het wisselen van het ene naar het andere product in productie als verstorend wordt ervaren, is het veelal de wens om lange series te produceren. Door het kunnen reduceren van in- en omsteltijden en het kunnen berekenen van een efficiënte productievolgorde is het produceren van kleinere series eenvoudiger.

Geef uw productieplanner de beste tools

Met Opcenter APS geeft u uw planner de tool in handen die ondersteunt in het proces van complexe en snelle besluitvorming en waarmee de planner voor u de kansen pakt die u niet mag laten liggen.
Een tooling die op basis van de planregels en randvoorwaarden in korte tijd meerdere scenario’s doorrekent en vergelijkt. Met als resultaat een betrouwbare en uitvoerbare planning met:

  • Verhoogde productie
  • Lagere WIP en voorraden
  • Hogere bezettingsgraad
  • Reductie in- en omsteltijden
  • Minder afval

Welke kans(en) pakt u aan?

Door gebruik te maken van Opcenter APS software, complementair aan uw ERP, rekent u snel en eenvoudig meerdere scenario’s door en kunt u snel reageren op onverwachte veranderingen.

Kijk onze BrainTalk terug                                              Download de Infographic

Recent nieuws