Het belang van Cybersecurity in IT en OT omgevingen voor producerende bedrijven

In een tijdperk waarin technologieën in razend tempo evolueren en de digitale wereld steeds meer verweven raakt met onze dagelijkse activiteiten, is cybersecurity van het allergrootste belang. Vooral voor producerende bedrijven is het cruciaal om zowel de IT (Informatietechnologie) als de OT (Operationele Technologie) omgevingen te beschermen. Waarom? Dat zetten we in dit blogartikel uiteen.

IT en OT: twee werelden, één doel

Laten we eerst eens kijken naar het onderscheid tussen IT en OT omgevingen. IT omgevingen omvatten de systemen en infrastructuur die worden gebruikt voor informatieverwerking, communicatie en beheer binnen een organisatie. Denk hierbij aan computers, servers, netwerken en softwaretoepassingen. Aan de andere kant verwijst OT naar de technologieën die worden gebruikt om de fysieke processen en activiteiten in productieomgevingen te beheren, zoals industriële machines, sensoren en besturingsapparatuur.

Hoewel IT en OT hun eigen unieke kenmerken hebben, hebben ze één gemeenschappelijk doel: de efficiënte werking van een organisatie waarborgen. Producerende bedrijven zijn sterk afhankelijk van zowel IT als OT om hun productieprocessen soepel te laten verlopen en producten van hoge kwaliteit te leveren.

Het belang van Cybersecurity in IT

In de IT-omgevingen van producerende bedrijven zijn gegevens de levensader. Deze omgevingen bevatten gevoelige informatie over productontwerp, financiën, klantgegevens en meer. Het lekken of verliezen van deze gegevens kan leiden tot financiële verliezen, reputatieschade en juridische problemen. Cyberaanvallen in IT-omgevingen kunnen variëren van malware-infecties en ransomware-aanvallen tot phishing-pogingen. Het implementeren van cybersecuritymaatregelen, zoals firewalls, antivirussoftware en regelmatige software-updates, is van cruciaal belang om deze bedreigingen te bestrijden. Daarnaast is bewustwordingstraining voor medewerkers essentieel om phishing-aanvallen te voorkomen.

Het belang van Cybersecurity in OT

In OT-omgevingen gaat het niet alleen om de veiligheid van gegevens, maar ook om de ononderbroken werking van kritieke operationele processen en apparatuur. Een succesvolle cyberaanval op OT-systemen kan leiden tot het stilvallen van machines en productiestoringen, wat niet alleen financiële verliezen met zich meebrengt, maar ook de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. De gevolgen kunnen variëren van verlies van productiecapaciteit tot het niet kunnen voldoen aan klantorders, wat de reputatie van het bedrijf en de relaties met klanten ernstig kan schaden. Het waarborgen van de integriteit en beschikbaarheid van OT-systemen is dus van cruciaal belang om de operationele efficiëntie te behouden en te voorkomen dat incidenten de bedrijfsvoering ontwrichten.

Veel industriële controlesystemen (ICS) en SCADA-systemen (Supervisory Control and Data Acquisition) in OT-omgevingen zijn verouderd en kwetsbaar voor aanvallen. Het is daarom van cruciaal belang dat producerende bedrijven hun OT-omgevingen updaten en beveiligen met de nieuwste beveiligingsmaatregelen. Dit omvat segmentatie van netwerken, authenticatieprotocollen en het monitoren van verdachte activiteiten.

Conclusie

Cybersecurity is geen optionele investering, vooral niet voor producerende bedrijven die afhankelijk zijn van zowel IT als OT om hun activiteiten uit te voeren. Het beschermen van gegevens, het waarborgen van de continuïteit van productieprocessen en het voorkomen van gevaarlijke situaties zijn stuk voor stuk cruciale aspecten van cybersecurity in deze omgevingen. Door proactieve maatregelen te nemen en te investeren in cybersecurity, kunnen producerende bedrijven een sterke verdedigingslinie opbouwen tegen de groeiende dreigingen in de digitale wereld.

Wij zijn van mening dat het cyberproof maken van zowel IT- als OT-omgevingen voor producerende bedrijven van groot belang is, niet eenmalig, maar het hele jaar door. Daarom helpen wij onze relaties met het cyberproofmaken van hun omgevingen met onze cloud & security oplossingen. Een van deze oplossingen is het BrainSys Industry Cybersecurity assessment: een vrijblijvend adviesrapport waarmee wij u inzicht geven in hoe cyberproof uw productieomgeving is. Wilt u hier gebruik van maken of meer weten over de mogelijkheden m.b.t. IT- en OT-security, neem dan contact met ons op! Een cyberweerbare productieomgeving, daar draait ’t om!

Ik wil hier meer over weten

Recent nieuws