đ—Ļ𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘃đ—ŧ𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗮đ—ē𝗲đ—ģ𝘄𝗲đ—ŋ𝗸đ—ļđ—ģ𝗴 đ—ĸ𝗚 𝗖𝗹𝗲𝗮đ—ģ 𝗙𝘂𝗲𝗹𝘀

Afgelopen periode heeft OG Clean Fuels de overstap gemaakt naar de hosted Exact omgeving van BrainSys Managed ICT Services. Zowel het hoofdkantoor in Heerenveen, als alle Europese vestigingen maken gebruik van dit hosted platform. Voordeel is dat OG Clean Fuels nu ÊÊn aanspreekpunt heeft voor werkplekbeheer, IT-support en het beheer van Exact over meerdere landen.

OG Clean Fuels in de hosted cloud

Door de fijne samenwerking is het resultaat een soepele overgang naar een nieuwe omgeving die de ambitie ondersteunt om de wereld duurzamer te maken met schone brandstoffen. Wij willen alle betrokken medewerkers bij dit project danken voor de fijne en intensieve samenwerking.

Recent nieuws