Manufacturing Operations Management (MOM): Monitor en verbeter uw productie performance

Om concurrentievoordeel te behalen, moeten producenten wendbaar genoeg zijn om in te spelen op de marktvraag zonder de kosten of verspilling te verhogen en hun efficiëntie op te offeren. De implementatie van nieuwe technologieën kan het verschil betekenen tussen succes en falen.

Manufacturing Operations Management (MOM), volledig geïntegreerd in uw ERP

SYSPRO Manufacturing Operations Management (MOM) is een productie oplossing ontworpen volgens “world-class standards” in SYSPRO Enterprise Resource Planning (ERP). Het is gemaakt voor producenten die met één system hun volledige fabriek willen optimaliseren. Het biedt mogelijkheden die kunnen helpen de productiviteit te verhogen, verlies te verminderen en de productiekosten te verlagen. Met SYSPRO MOM is uw manufacturing execution systeem volledig geïntegreerd in uw ERP. U heeft één platform om uw prestaties te monitoren en te verbeteren.

Verhoog productiviteit, verminder verlies en verlaag productie kosten met SYSPRO MOM

SYSPRO’s Manufacturing Operations Management (MOM) oplossing helpt u om uw bedrijf te transformeren en een concurrentievoordeel in de huidige markt te verkrijgen. Het voorziet in een compleet manufacturing management model van planning, scheduling, publishing, collecting, tracking en analyse om uw productieproces te optimaliseren en te verbeteren.

SYSPRO MOM helpt producenten hun prestaties te verbeteren tot world-class standaarden voor overall equipment effectiveness (OEE), total effective equipment performance (TEEP) en overall labor effectiveness (OLE). De oplossing verzamelt data van shopfloor machines, gekoppelde devices en operators om te helpen bij het verlagen van de kosten, productiviteit te verbeteren en de levertijden te verkorten.

SYSPRO’s ERP met de Manufacturing Operations Management (MOM) oplossing biedt een unieke ondersteuning van manufacturing operations voor jobshop, batchproductie, lijnproductie en mixed mode omgevingen.

Transformeer uw productie met SYSPRO MOM

Deze oplossing helpt u controle te krijgen over uw productieactiviteiten en om :

  • klanten sneller te beleveren
  • arbeids- en machinekosten te beheersen
  • stilstanden en bottlenecks te verminderen
  • product kwaliteit te meten en te verbeteren
  • productiviteit en output te verhogen

Speerpunten van SYSPRO MOM

De oplossing helpt producenten om:

  • Performance te meten en te streven naar wereldwijde bedrijfsnormen, zoals: overall equipment effectiveness (OEE), total effective equipment performance (TEEP) en overall labor effectiveness (OLE).
  • De productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen door verliezen te minimaliseren.
  • Operationele efficiency te verbeteren, door een betere workflow van de kern productieprocessen: schedule, publish, collect, track en analyse.
  • Koppel machines en andere devices om verder te digitaliseren (Industry 4.0).
Operations-Management-Desktop-Syspro

360 graden beeld van uw productie

SYSPRO MOM ondersteunt uw complete productie lifecycle, voorzien van een 360˚ beeld van uw productie processen. De oplossing geeft de optie om te koppelen met uw machines en realtime data te lezen, ter ondersteuning bij accurate management beslissingen.

Slimme fabriek

SYSPRO’s innovatieve MOM oplossing ondersteunt uw unieke Industry 4.0 route en vormt de fundering voor het opzetten van uw Smart Factory. Door interactive technologie toe te passen voor key machines kunnen bedrijven in hun processen meer intelligentie toepassen, door ultieme doel processen en systemen van mensen met machines en resources te combineren. Simpel gezegd: u kunt data verzamelen en communiceren met elk gekoppeld equipment op de shopfloor en heeft de mogelijkheid om uw eigen custom-build connected factory te realiseren. Wij realiseren ons dan Smart Factories niet in 1 dag gebouwd worden, en niet iedere organisatie is hetzelfde, daarom voorziet SYSPRO MOM erin uw eigen Smart Factory te bouwen op basis van uw eigen set van eisen en wensen.

Advanced planning and scheduling

Planning en scheduling zijn grote uitdagingen voor veel producerende bedrijven. SYSPRO’s MOM oplossing bevat een geavanceerd, op eindige capaciteit gebaseerd, planning en scheduling (APS) systeem met de mogelijkheden om eenvoudig en accuraat een schedule te bouwen en daarbij stilstanden te minimaliseren. De oplossing biedt mogelijkheden om schedules te creëren die rekening houden met beperkingen op tooling, machines, personeel en voorraad. Producenten zijn daarmee in staat om ‘slimmer’ gebruik te maken van materialen en resources om zo sneller de klanten te bedienen en op de meest kostenefficiënte manier.

Shopfloor data collection & tracking (SFDC)

SYSPRO Manufacturing Operations Management (MOM) oplossing bevat shop floor data collection (SFDC) van uw medewerkers en equipment. Met opties om automatische koppelingen met uw machines te maken om zo gegevens zonder handmatige input te verkrijgen met als doel uw fabriek te digitaliseren (Industry 4.0). De oplossing geeft producenten realtime inzicht in de shopfloor, terwijl handmatige processen worden geëlimineerd en daarmee de productiviteit wordt vergroot. Het geeft de mogelijkheid productie plannen tot uitvoer te brengen aan de hand van eenvoudige en accurate verzameling van gegevens en het meten van activiteiten op de factory floor, zoals: arbeidsuren, materialen verbruik, producten geproduceerd, afval, etc.

Digitale fabriek

Een hulpmiddel om de eerste stappen te zetten naar Industry 4.0 en de digitalisering van uw factory floor. SYSPRO MOM biedt het platform om uw fabriek te digitaliseren met de mogelijkheden uw machines te koppelen, metingen van equipment en andere devices en kritische data te verzamelen, zonder deze handmatig in te hoeven geven.

Integratie services

Digitalisering van uw fabriek vereist specialistische hardware, software en vaardigheden. SYSPRO’s machine en device integratie services helpen u goed op weg. We kunnen uw machines evalueren en beoordelen en uw voorzien van een richtlijn m.b.t. de benodigde hardware (servers en sensors), zodat u tijd en geld bespaart.

Analyse van fabrieksprestaties en verliesbeheer

SYSPRO MOM biedt out-of-the-box factory performance and loss analytics om uw organisatie te helpen met world class standards for overall labor effectiveness (OLE), overall equipment effectiveness (OEE) and total effective equipment performance (TEEP). De oplossing geeft de Six Big Losses analyse om uw verliezen te identificeren, te classificeren en te kwantificeren, wat u in staat stelt passende maatregelen te nemen om die verliezen te verminderen.

Lean productie en continue verbetering

Om een ​​concurrentievoordeel te behalen op de wereldmarkt moet u inzicht hebben in de prestaties van uw resources ten opzichte van de normen van wereldklasse en u vervolgens richten op het verbeteren ervan. SYSPRO’s Manufacturing Operations Management (MOM) oplossing helpt bij het stimuleren van Best Practice en Lean Six Sigma continue verbeteringsinitiatieven met managementwaarschuwingen, probleemregistratie en workflow-tracking, online documenten en meer.

Laten we samenwerken om positieve verandering in uw bedrijf te creëren

Neem contact op met ons om te ontdekken hoe SYSPRO u en uw bedrijf vandaag nog kan helpen.